Loader

ŠPORTOVÝ AREÁL

Športovisko bude umiestnené na začiatku lokality, jeho veľkosť bude 18 x 32 m (rozmer vyhovujúci pre tenis, basketbal alebo minifutbal). K športovisku bude vyčlenených päť parkovacích miest.

Multifunkčné ihrisko bude vybudované na stávajúcej trávnatej ploche. Tento objekt bude využívaný hosťami rekreačného areálu k rôznorodému športovému vyžitiu, predovšetkým k vykonávaniu loptových hier.

Na ploche ihriska bude položený umelý vodopriepustný viacúčelový umelý povrch červenej a zelenej farby. Na záver bude osadené športové vybavenie ihriska. Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie.

VYZNAČENÉ TYPY ŠPORTOV NA PLOCHE

Viacúčelové ihrisko bude vybavené základným športovým príslušenstvom pre navrhované športy - stĺpiky sietí na volejbal a tenis vrátane sietí, prenosné bránky na malý futbal a streetbalové koše. Objekt bude po obvode ohraničený záchytnými sieťami, po obvode ihriska bude osadené sieťové oplotenie. Ihrisko bude po stranách ohraničené oceľobetónovým oporným múrom.

Ihrisko bude od obce oddelené zeleným porastom, aby sa do okolia nešíril prípadný hluk počas športovania a nenarúšal tak bežný život domácich obyvateľov.

FUTBALOVÉ IHRISKO
TENISOVÉ IHRISKO
VOLEJBALOVÉ IHRISKO
2 STREETBALOVÉ IHRISKÁ